Ponents

John MacBeath és professor emèrit de la Universitat de Cambridge, on va ocupar la Càtedra de Lideratge Educatiu des de 2000 fins a 2012. Actualment és director de la xarxa Leadership for Learning: the Cambridge Network i director d’un programa educatiu Coursera del Centre d’Educació de la Commonwealth. Fins a l’any 2000 va ser director del Centre per a la Qualitat en l’Educació de la Universitat de Strathclyde (Glasgow). A banda de dedicar-se a la recerca sobre lideratge, en la darrera dècada també ha treballat en el camp de l’autoavaluació escolar amb nombroses escoles, autoritats educatives i governs nacionals. Des del 2001 és assessor per al Departament d’Educació de Hong Kong sobre els efectes de l’autoavauació i l’avaluació externa. El 2011 va formar part de l’equip de l’OCDE encarregat de supervisar l’autoavaluació i la inspecció a Nova Zelanda. Ha publicat nombrosos articles i capítols, així com 22 llibres. Entre els més recents, destaca MacBeath, J. Education and Schooling: Myth, Heresy and Misconception (Routledge, 2013).
www.educ.cam.ac.uk/people/staff/macbeath
www.educ.cam.ac.uk/centres/lfl
David Istance (OCDE) és analista sènior del Centre d’Investigació i Innovació Educativa (CERI) de l’OCDE. Actualment treballa en el projecte «Entorns innovadors d’aprenentatge» (ILE), després d’haver dirigit el projecte «L’escola del demà». El seu treball en l’àmbit de l’educació es caracteritza per la recerca constant de noves perspectives de futur per fomentar la innovació i influir en el canvi del món real. La primera línia d’acció del projecte ILE d’estudi sobre l’aprenentatge va culminar en l’influent informe de l’OCDE The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice (2010), del qual fou autor i editor. També va ser l’autor principal de l’informe de seguiment Els entorns innovadors d’aprenentatge, que es publicarà la tardor de 2013 i se centra en diversos casos de vint països diferents. Ha elaborat informes per a diferents ministres d’educació i va concebre i escriure la compilació d’informes Education Today: The OECD Perspective i Trends Shaping Education. També ha publicat nombrosos treballs sobre l’aprenentatge al llarg de la vida i l’equitat. Va cursar els estudis universitaris i de postgrau a la Universitat d’Oxford, i és professor convidat honorari a la Universitat de Cardiff.
James Spillane ocupa la Càtedra Spencer T. i Ann W. Olin en Aprenentatge i Gestió del Canvi a la Facultat d’Educació i Política Social de la Universitat de Northwestern. També és professor de Desenvolupament Humà i Política Social, Ciències de l’Aprenentatge, i de Gestió i Organitzacions, així com professor associat al Northwestern Institute for Policy Research. És investigador sènior de l’Institut d’Educació de Hong Kong i professor convidat a les universitats de Londres, Aarhus, Glasgow i Malaya. És autor i expert acreditat sobre lideratge distribuït i millora escolar, tema sobre el qual ha publicat nombrosos articles, capítols i llibres. El seu llibre més recent és Spillane, J. P., i Coldren, A. F., Diagnosis and Design for School Improvement (Teachers College Press, 2011).
www.sesp.northwestern.edu/profile/?p=49
www.distributedleadership.org
www.principalpolicyresearch.org
Clive Dimmock és professor d’Educació a la Universitat de Glasgow i professor emèrit d’Educació a la Universitat de Leicester (Regne Unit), on va ser director del Centre per al Lideratge i la Gestió Educativa. Més recentment va ser professor convidat de l’Institut d’Educació de Hong Kong i de l’Institut Nacional d’Educació de la Universitat Tecnològica de Nanyang (Singapur), on va dirigir un important projecte d’investigació governamental sobre el lideratge en el sistema escolar de Singapur. Ha estat assessor de diversos governs, com ara els de Hong Kong, Singapur i Austràlia Occidental. Ha publicat nombrosos llibres i més d’un centenar d’articles sobre lideratge i redisseny d’escoles tant en el context angloamericà com asiàtic. El seu darrer llibre és Leadership, Capacity Building and School Improvement (Routledge, 2012). Viu a Cambridge (Regne Unit) i se’l pot contactar a .
Louise Stoll centra les seves investigacions i activitats, tant al Regne Unit com en l’àmbit internacional, en la manera com les escoles i els sistemes educatius locals i nacionals fomenten la capacitat d’aprenentatge i millora, amb un èmfasi especial en qüestions de lideratge, comunitats professionals d’aprenentatge i xarxes d’aprenentatge. És investigadora i assessora independent, i alhora professora a temps parcial del Centre de Lideratge per a l’Aprenentatge, de l’Institut d’Educació de la Universitat de Londres. També és membre de l’Escola de Ciències Socials. Ha estat presidenta del Congrés Internacional per a l’Eficiència i la Millora a l’Escola (ICSEI) i experta de l’OCDE en diverses iniciatives. Ha participat en el disseny del manual resultat de la iniciativa «Millorar el lideratge escolar» (OCDE, 2010). És autora i editora de diverses publicacions, i el darrer llibre que ha publicat és: Stoll, L. i Seashore Louis, K. (eds.), Professional Learning Communities: Divergence, Depth and Dilemmas (Open University Press/McGraw-Hill, 2007).
www.louisestoll.com
Roser Salavert és membre de la Facultat d’Educació de la Universitat de Fordham. Entre els anys 2003 i 2010 va ser directora general d’escoles del Departament d’Educació de Nova York. Els àmbits en què treballa principalment són el lideratge i l’assessorament, factors clau per millorar el rendiment escolar i aconseguir l’èxit escolar en les escoles amb més necessites. També és assessora en educació, està molt implicada en la seva feina com a assessora a Catalunya i col·labora amb l’OCDE i la Fundació Bofill en el projecte «Liderar per aprendre». Anteriorment havia estat editora del Departament d’Espanyol i Anglès com a Segona Llengua a Scholastic Inc, inspectora de programes del Departament d’Educació de Massachusetts, mestra i psicòloga escolar. És doctora en Gestió Educativa i Tecnologia per la Universitat d’Amherst, Massachusetts (1988) i postgraduada en Psicologia Escolar pel Rhode Island College (1982). Té un màster en Psicolingüística i és llicenciada en Magisteri per la Universitat Autònoma de Barcelona.
www.debats.cat/ca/debats/excellencia-educativa-tothom-una-realitat-possible
Valerie Hannon és presidenta de la Junta Directiva d’Innovation Unit (Londres), una firma que treballa en l’àmbit internacional per promoure la innovació en els serveis públics. És membre fundadora del programa Global Education Leaders (GELP), en el qual exerceix d’assessora de Finlàndia i de diversos estats dels EUA. Ha treballat en diversos programes sobre innovació en l’aprenentatge, i recentment va engegar el programa Learning Frontiers a Austràlia. Col·labora habitualment amb diferents iniciatives i programes arreu del món, especialment als Estats Units, Nova Zelanda, el Canadà i Europa. El 2012 va publicar Learning a Living: Radical Innovation in Education for Work (Bloomsbury) i és coautora de Redesigning Education: Shaping Learning Systems Around the Globe (Booktrope, 2013). És membre de la Iniciativa Global Clinton i assessora de la Cimera Mundial d’Innovació per a l’Educació (WISE).
Anthony Mackay és director del Centre d’Educació Estratègica de Melbourne, president de l’Institut Australià per a l’Ensenyament i el Lideratge Educatiu (AITSL) i vicepresident d’Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA). És president d’Innovation Unit Ltd (Regne Unit) i copresident del programa Global Education Leaders (GELP). Així mateix, és assessor de l’OCDE/CEDI, moderador de la Cimera Anual Internacional sobre la Professió Docent (ISTP) i moderador de les sessions estratègiques de la Cimera Mundial d’Innovació per a l’Educació (WISE). També és membre del Consell Assessor Internacional del Center on International Education Benchmarking (NCEE), Washington DC.
Màrius Martínez Muñoz Doctor. Professor de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha estat degà d’aquesta facultat i membre del Consell Escolar de Catalunya. És investigador al Fòrum IDEA (UAB) sobre comunitats d’aprenentatge, i assessor i formador per als departaments d’Educació i de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com per a la Diputació de Barcelona, on ha liderat projectes sobre les xarxes de transició escola-treball. Assessora diverses universitats xilenes sobre els currículums per competències. Imparteix classes en les titulacions de grau de Pedagogia i d’Educació Social, i en els màsters de Formació del Professorat d’Educació Secundària i de Formació de Persones Adultes. Ha publicat informes i articles sobre les comunitats d’aprenentatge i l’orientació professional. Els seus últims treballs de recerca han versat sobre les transicions de l’educació primària a la secundària (els instituts escola), per al Departament d’Educació; l’efectivitat i l’impacte del Campus Ítaca, per a l’Institut de Ciències de l’Educació (UAB); l’eficàcia de Límits (programa de formació per a pares i mares), per al Departament de Justícia (Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada), i l’orientació acadèmica i professional a Catalunya (Fundació Jaume Bofill – Institut de Ciències de l’Educació – UAB).
Joan Badia i Pujol és catedràtic de llengua i literatura catalanes a l’ensenyament secundari i actualment exerceix com a professor, després d’una llarga trajectòria en l’àmbit de la gestió a l’Administració pública de Catalunya, on ha treballat en els camps de la innovació i la gestió educatives, la formació de docents i la planificació acadèmica en l’educació superior. Com a professor universitari, imparteix classes a la Universitat de Vic, la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Universitària del Bages. Ha promogut l’aprenentatge basat en la pràctica reflexiva, i actualment participa com a cofundador i membre actiu en la plataforma practicareflexiva.pro, que promou enfocaments professionalitzadors pel que fa a la formació de docents (inicial i permanent). Ha ocupat càrrecs de responsabilitat política al Departament d’Educació de l’Administració catalana, on ha estat sotsdirector general de Formació Permanent i Recursos Pedagògics (2004-2006), director general d’Innovació (2006-2009) i sotsdirector general de Planificació Acadèmica Universitària i de l’Espai Europeu d’Educació Superior (2009-2010). Coordina, juntament amb Màrius Martínez, l’equip d’experts del projecte català de l’ILE (Fundació Jaume Bofill).

Tots els experts a dalt citats són també autors de l’informe Lideratge per a l’aprenentatge que serà presentat a la conferència. Altres col·laboradors d’aquest informe i membres del projecte ILE són:

 • Judy Halbert and Linda Kaser
  Universitat de Vancouver Island, British Columbia, Canada
 • Lone Lønne Christiansen and Per Tronsmo
  Direcció Nacional d’Educació i Formació, Norway
 • Susanne Owen
  Departament per a l’Educació i Desenvolupament Infantil (DECD), Direcció Nacional de Política i Comunicació, Austràlia del Sud
 • Dorit Tubin
  Departament d’Educació, Universitat Ben-Gurion del Negev, Israel
 • Tanja Westfall-Greiter
  Universitat de Innsbruck, Austria
^ Top

Organització

Organized by Fundació Jaume Bofill Organized by OCDE

Amb el suport institucional de

Generalitat de Catalunya

Amb la col·laboració de

Obra Social La Caixa