Streaming

Programme on streaming (pdf)

Audio instructions

The streaming service features 2 audio inputs:

original version (left) and translation (right)

To listen to one or the other, you should adjust the balance control in your computer.

To do so, open the audio control panel and move the L/R control (left/right).

On the left channel you will hear the original version.

On the right channel you will hear the translation

Watch live streaming video from fundaciojaumebofill at livestream.com

Organization

Organized by Fundació Jaume Bofill Organized by OCDE

With the institutional support of

Generalitat de Catalunya

With the collaboration of

Obra Social La CaixaCreiem que el coneixement s’ha de compartir. Per això fem servir una llicència Creative Commons, llevat que en algun material indiquem el contrari. Us animem a copiar, redistribuir, remesclar o transformar els continguts propis d’aquest web, i només us demanem que difongueu les vostres creacions amb la mateixa llicència oberta i en reconegueu l’autoria i la font.